15 de maig, 2009

Recuperació 2n de Batxillerat

Pels que encara heu de recuperar les matemàtiques de 2n de Batxillerat el proper dijous 21 de maig aquí teniu algunes adreces que us poden ser d'interès.

1. http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=71

Activitats interactives de tipus test en l'entorn d'aprenentatge dels Quaderns Virtuals per a tot el currículum de matemàtiques de 2n de batxillerat.

2. http://www.edu365.cat/batxillerat/recursos_xarxa/matematiques.htm

Recull d'unitats didàctiques de Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les ciències socials.

3. http://www.ematematicas.net/apuntesver.php?agrupar=2%BA%20Bachillerato&v=ver&gg=&c=

Apunts, exàmens i activitats per 2n de Batxillerat.

4. http://recursosdidactics.wordpress.com/2008/09/27/matematiques-deso-i-batxillerat-blocs/

Matemàtiques d'ESO i Batxillerat. Fitxes per imprimir i recursos online.

13 de maig, 2009

Transformacions conformes

"Transformacions conformes. Del mapa de mercator al teorema de Riemann."
Aquesta va ser la conferència a la que van assistir els alumnes de 1r de Batxillerat de les modalitats de ciències de la natura i la salut, i de tecnologia, el passat 29 d'abril.
El conferenciant va ser el Dr. Francesc Xavier Massaneda Clares, professor de la Universitat de Barcelona del departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi.

L'any 1569 Gerhard Kremer va publicar un atles que va revolucionar el món de la navegació. El tret distintiu d'aquests nous mapes era la "conformalitat", és a dir, la preservació d'angles: els angles que veiem al mapa coincideixen amb els que veiem a la realitat.

Per als alumnes que no van poder assistir a la conferència, aquí teniu alguns vídeos sobre el tema.

10 de maig, 2009

Examen tema 11

El proper examen de geometria mètrica en l'espai és el dijous 14 de maig.
Com ja sabeu, és difícil treballar els continguts d'aquest tema sense dominar la geometria afí en l'espai.
Si voleu repassar els continguts anteriors podeu tornar a fer el darrer examen de geometria afí. He afegit algunes indicacions de com fer les qüestions i els problemes, donant la solució demanada en cada cas.

També seria bó que fesseu els exercicis 58, 62, 67, 69 i 71 de les pàgines 156 i 157 del llibre de text. Així el dimarts 12 de maig dedicarem la classe a corregir exercicis i resoldre dubtes per l'examen.

Examen 3r trimestre

Ens apropem al final de curs, però encara haveu de demostrar els vostres coneixements. El proper examen serà el dia 27 de maig.

Aquí teniu la taula de derivades que vàrem comentar a classe amb les regles de derivació. Al mateix document també teniu una sèrie d'exercicis amb les seves solucions perquè pugueu practicar el càlcul de derivades.

I per al que vulgui anar preparant l'examen de la 3a avaluació pot començar repetint el darrer examen de funcions.